UŠ Budovateľská

Miesto Stupava

Rok 2020

Zadaním bolo zrevitalizovať zanedbanú a málo využívanú plochu v širšom centre Stupavy. Táto plocha je určená na športové a iné voľnočasové aktivity. Celý koncept sa delí na 3 pomyselné zóny. Prvou je detské ihrisko pre menšie deti, druhou – centrálny priestor, ktorý tovrí tvorí existujúce futbalové ihrisko s priestorom aj pre iné loptové hry. Návrh zachováva aj kopec na sánkovanie, ktorý tu je v blízkosti ako jediný a je už silne vžitý. Už treba len ten sneh. Kopec sa iba trochu remodeluje. a za ním vzniká tretí typ priestoru – kľudová zóna pre posedenie v tieni. Zadná strana kopca sa opiera o nový oporný múr, ktorý slúži ako lezecká stena. Zjednocujúcim prvkom celého areálu je bežecká trasa, ktorá v podstate rámcuje celý areál.