Bytový súbor Parková

Architektonická súťaž

Miesto Bratislava – Ružinov

Rok 2020

Predmetom súťaže bolo navrhnúť obytný súbor pre seniorov v blízkosti Csákyho kaštieľa v Prievoze.

Návrh možno charakterizovať pomocou týchto 3 slov:

mierka

+ centrálny skleník tvorí akési srdce celého komplexu

+ stavebný objem preto drobíme na menšie hmoty

 

skleník

+ možno ho chápať ako odkaz na zašlú slávu skleníkov, ktorých pozostatky tam ešte možno aj teraz nájsť

+ ponúka komunitný priestor aj na trávenie spoločných chvíľ v prechodných a chladnejších dňoch

+ priestor je v lete prevetrávaný (komínový efekt) a zhora tienený textílnymi plachtami

+ možnosť pestovania rastlín a exotických plodín

 

mriežka

+ celý priestorový koncept je zorganizovaný pomocou mriežky 5x5m

+ mriežka svojou orientáciou však nenadväzuje na zástavbu rodinných domov, ale preberá

orientáciu kaštieľa, vily a voľakedajších hospodárskych budov

+ vstup do lokality vnímame s pokorou s ohľadom na okolitú