Hotel Kyjev

Architektonická súťaž

Miesto Bratislava – Staré Mesto

Rok 2018

Predmetom súťaže bolo navrhnutie fasád. Prvým objektom bol existujúci Hotel Kyjev, tým druhým novonavrhovaný objem administratívnej budovy na Špitálskej ulici.
Vzhľadom k tomu, že Hotel Kyjev považujem za zaujímavý počin svojej doby, rozhodol som sa zachovať jeho súčasný výraz v čo najväčšej miere.

Návrh fasády novo navrhovanej administratívnej budovy reaguje na dynamický pohyb prítomný na Špitálskej ulici. Keďže okolitá zástavba ulice je prevažne historická, vo výraze plných stien perforovaných len okennými otvormi, navrhol som využitie lamiel. Vnímanie fasády bude prebiehať najmä v lineárnom pohybe. Dostatočne široké lamely zabezpečia vnímanie fasády v jej plnej hmote. Až v momente predstúpenia pred fasádu sa vám otvorí a takpovediac ukáže svoje vnútro. Lamely svojim tekutým tvarom asociujú neustály pohyb. Fasáda tak v každom momente pohybu nadobúda trochu iný výraz. Z hľadiska materiálového pojednania by boli lamely tvorené vlákno-cementovým obkladovými segmentmi (napr. dánska firma BBfiberbeton) kotvenými na podkladnú oceľovú konštrukciu. Medzi lamelami by bola bežná hliníková fasáda.

Bočné strany fasády sú v podstate rovnaké. Líšia sa iba použitím skla. Zatiaľ čo južná fasáda s pohľadom na Kamenné námestie je transparentná so zeleným nádychom, tá severná je biela a priesvitná. Tým sa poskytne aj zachovanie pocitu intimity protiľahlému objektu. Silným výrazom týchto bočných fasád by mohla byť viditeľná oceľová konštrukcia.