Zľavomat

Miesto Bratislava

Rok 2014

Úloha pozostávala z vytvorenia chill-out zóny a úpravy kancelárie. Chill-out zóna sa mala vytvoriť v priestore akejsi chodby, v rámci ktorej sa nachádza aj kuchynka a zamestannci tu zvykli aj obedovať. Navrhované riešenie malo byť finančne nenáročne, preto sa v návrhu uvažovalo prevažne so zariadením IKEA a lacnými materiálmi – ako je napr. OSB doska. Vytvorené tak boli dva návrhy – jeden lacnejší – obsahoval iba zariadenie od fy. IKEA a druhý drahší, ktorý navrhoval vytvorenie 3D písmen – spoluhlások slova ZĽ(a)V(o)M(a)T zo surových OSB dosiek. Tie mali byť voľne rozložené v priestore a slúžiť ako stolík. Pomedzi ne boli voľne rozmiestnené taburetky firemných farieb – modré a biele. Firemné farby sa objavujú aj na stenách oboch návrhov. Drahší variant si dal za úlohu upraviť aj podhľad, kde sa opäť objavuje materiál OSB dosky s odkazom na logo v podobe ozubenia a už spomínaných spoluhlások.