Vyhliadkova veža na Dubni

Miesto Žilina

Rok 2016

Návrh veže vychádza zo štylizovaného tvaru valašky. Snahou tak bolo posilniť identitu regónu ako región Juraja Jánošíka. Konštrukčne je veža navrhnutá ako oceľový skelet so schodiskom, ktorý je opláštený drevenými lamelami.