Školské centrum

Miesto Stupava

Rok 2015

Koncept rozmiestnenia jednotlivých športovísk vychádza z nadväznosti na súčasne využívané plochy pre jednotlivé pohybové aktivity s cieľom minimalizovať finančné náklady a tiež s prihliadnutím na etapizáciu budovania a prevádzku areálu. V priestore medzi športovou halou a novou školou je umiestnený atletický ovál 150m dlhý s doskočiskom a s futbalovým ihriskom uprostred, ktoré tam je už v súčasnosti. V tejto časti trávnika je v súčasnosti už vybudovaná dokonca aj závlaha. Na severnej strane atletickej dráhy sú umiestnené 2 streetbalové plochy pre 3×3. Táto plocha je v súčasnosti ako asfaltová a už v doslúžilom stave, avšak je to vhodný podklad na vytvorenie novej pochôdznej plochy z EPDM (tartan). Basketbalové koše sa tam taktiež už nachádzajú a stačí ich v podstate len opraviť a natrieť. Vo vnútri atletického oválu, v jeho východnom polkruhu sú situované fitness prvky. V južnej časti areálu sú umiestnené nasledujúce športoviská (od východu na západ) hokejbalové ihrisko, plážová hádzaná / volejbal, pétanque, plážový volejbal, basketbal a in-line / skate park. Okolo všetkých týchto športovísk prebieha in-line korčuliarska betónová dráha 2m široka. Dráha zachádza na východnej strane, popri hranici s rodinnými domami až ku novej budove školy. Popri dráhe sú umiestnené ešte ďalšie stanoviská s fitness prvkami.
Návrh riešenia počíta aj so sociálnym zázemím areálu, ktoré je koncipované ako prístavba k jestvujúcej hale. Umiestené by tu mali byť v prvom rade šatne, sprchy a toalety, ale je možné tu umiestniť taktiež fitnes či malú prevádzku občerstvenia.
V rámci areálu sú navrhnuté aj prvky ako – lavičky, odpadkové koše, lampy či picia fontánka. Na južnej strane ihriska plážovej hádzanej je navrhnutá malá tribúna a pre obe pieskové plochy sú tu situované aj exteriérové sprchy.