Sezónne stánky mesta Bratislavy

Architektonická súťaž

Miesto Bratislava, Hlavné námestie

Rok 2016