Nové trasovanie / New tracing

Miesto Bratislava – Patrónka

Rok 2008

 

Autori

Naďa Doletinová

Jozef Karlubík

Rastislav Kňava

Miroslav Novotný

Igor Palčo

Príspevok k bratislavským Mestským zásahom.