Juniorpapier

Miesto Malacky

Rok 2013

 

Autori

Ing.arch. Alexander Németh

Ing.arch. Miroslav Novotný

Zadaním bolo vytvoriť centrálu firmy Juniorpapier. V jestvujúcom areáli sa nachádzali už teraz dva objekty, ktoré sa mali vo svojej podstate zachovať, no bolo ich potrebné adaptovať pre novú prevádzku. Objekt bývalej úradovne distribúcie SPP a.s. prešiel kompletnou rekonštrukciou, pričom na prízemí vznikla firemná predajňa a na poschodí administratívne zázemie firmy. Adaptáciou prešla aj existujúca menšia hala, ktorej skladová funkcia zostala zachovaná. Pribudol však aj nový tretí objekt – skladová hala. Jedná sa o jednoduchý ŽB prefabrikovaný skelet opláštený sendvičovými panelmi.

V realizácii sa napokon upustilo od nadstavby administratívnej časti. Objekt si tak zatiaľ zachoval svoju pôvodnú podlažnosť.