RD HRBN

Miesto Malacky

Rok 2017

Úzka parcela – pôvodne záhrada.

Zadaním bolo navrhnúť na tomto mieste jednopodlažný RD s pobytovou terasou na južnej strane.

Zeleň, o ktorú sme prišli zastavaním parcely sa presunula na strechu. Možno sa na nej napríklad opaľovať, alebo len tak čítať knihu.