Štefánikova 41

Miesto Bratislava

Rok 2014

 

Autori

Ing.arch. Alexander Németh

Ing.arch Miroslav Novotný

Objekt je NKP zapísaný v ÚZPF pod číslom 591

 

Zámerom bolo vytvoriť súčasné architektonické dielo, ktoré však po tvarovej a kompozičnej stránke bude nerušivé – bude pôsobiť ako tradičná fasáda a tradičná strecha v proporciách zodpovedajúcich historickým archetypom.

Objekt bol rekonštruovaný bez zásadnej zmeny dispozície a s umiernenou úpravou hmotovo-priestorovej skladby spodnej murovanej stavby. Tá bola zachovaná, resp. obnovená konzervačnou metódou. Metóda adaptácie sa týkala predovšetkým nadstavby a zobytnenia podkrovia, ktoré sa riešili formou zodpovedajúcou nielen potrebám funkčným a technickým ale aj odkazu kultúrneho dedičstva.