Troyerova kúria

Miesto Stupava

Rok 2015

Ideová štúdia, ktorá chce byť príspevkom do diskusie na tému Barónové. Návrh zachováva pôvodný objekt Troyerovej kúrie v pôvodnom stave a súčasne na neho nadväzuje novou hmotou. Nová pridaná hmota rešpektuje objekt kúrie svojou výškou i tvarom – nepresahuje 2 nadzemné podlažia a sú ukončené sedlovou strechou. V konečnom výsledku vzniká nový priestor dvora, ktorý poskytuje priestor pre menšie kultúrne akcie (letné kino, festival, atď…) Dvor má kontrolovaný vstup, čo umožňuje vyberať vstupné na jednotlivé podujatia.