Čajovňa

Miesto Bratislava – Ružinov

Rok 2013

Úlohou v tomto prípade bolo vytvoriť interiér čajovne, avšak s prihliadnutím na čo najnižšie rozpočtové náklady.
Špeciálna pozornosť bola venovaná stropu, na ktorom boli vedené rôzne rozvody a žiadalo sa ho nejako prekryť. So zámerom dosiahnuť čo najnižšiu sumu, bol navrhnutý podhľad z poprepletaných konárov natretých na bielo.