Vitajte

Chystáte sa stavať nové? Či renovovať staré? A neviete kde začať?


Tak potom ste tu správne!

Spolupráca s architektom je dôležitá už od samého počiatku. Dobré je poradiť sa s architektom ešte skôr ako kúpite pozemok, v prípade, že ho teda ešte nemáte. Pokiaľ ho už máte, nič sa nedeje, akurát už musíme vychádzať z miestnych reálií a brať do úvahy prípadné obmedzenia danej lokality. Ale ako sa vraví: „Neexistuje zlé zadanie, iba zlé riešenie.“


Úlohou architekta je hospodárne a efektívne narábať s priestorom ako i celkovým konceptom stavby, keďže závislosť medzi stavbou a vašou peňaženkou je viac ako silná. Preto je dobré mať už pri prvom stretnutí z Vašej strany stanovené finančné limity, aby sme Vám vedeli následne na tieto Vaše možnosti našiť riešenie.

"Neexistuje zlé zadanie,

iba zlé riešenie"

Ponuka

Architektonická štúdia

Tvorivý proces, v ktorom sa snažíme formovať hmotu a priestor podľa individuálnych požiadaviek klienta s prihliadaním na typologické zásady tvorby priestoru.

Viac...

Realizačný projekt

Jedná sa o veľmi podrobný projekt, podľa ktorého sa už aj stavia. Sú v ňom riešené mnohé detaily, ktoré projekt pre stavebné povolenie ešte nerieši. Preto tento projekt pomáha minimalizovať chyby, koordinuje jednotlivé profesie a vie vyriešiť problémy skôr ako na stavbe.

Viac...

Projekt

na územné konanie

Projekt podľa ktorého príslušný stavebný úrad posudzuje, či možno danú stavbu v lokalite umiestniť. Posudzuje sa najmä súlad s územným plánom, objem, rozsah zástavby, odstupy od okolitých objektov, nároky na siete a pod. V prípade, že sa jedná o jednoduchú stavbu, možno toto konanie zlúčiť spolu so stavebným konaním.

Viac...

Jednostupňový projekt

Tento produkt je tu pre Vás v prípade, že chcete podľa projektovej dokumentácie stavať, no zároveň realizačný projekt je pre Vás príliš drahý. Jedná sa v podstate o projekt na stavebné povolenie, ktorý je však rozšírený o viaceré položky a výkazy výmer od jednotlivých profesií. Taktiež ho možno využiť ako podklad pre nacenenie od potenciálnych dodávateľov.

Projekt

na stavebné povolenie

Potrebujete ho na to, aby ste mohli začať stavať. Okrem samotnej časti architektúry, obsahuje aj časti profesií ako sú statika, TZB (voda, kanalizácia, plyn), elektro, vykurovanie, požiarna ochrana a prípadne podľa potreby i ďalšie.

Viac...

Autorský dozor

Pokiaľ chcete mať istotu, že Vaša stavba sa stavia skutočne podľa projektu, a že robotníci na Vašej stavbe sa nesnažia byť viac tvoriví ako by mali, môžete si objednať i autorský dozor. Jeho úlohou je zúčastňovať sa kontrolných dní a taktiež riešiť prípadné problémy stavby.