Stojan na tablet

Rok 2015

Úlohou bolo navrhnúť drevený stojan na tablet do maloobchodných prevádzok. Vytvorené boli 2 samostatné návrhy.