Školské centrum

Miesto Stupava

Rok 2015

Štúdia zastaviteľnosti, ktorej úlohou bolo navrhnúť športové zázemie nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre širokú verejnosť. Potreba štúdie vychádzala najmä z potreby koordinácie plánovaných aktivít a rozvoja tejto, v súčasnosti nevyužívanej, plochy. V rámci riešenia bolo potrebné taktiež nájsť vhodnú plochu pre možnosti rozširovania školy, ktorá má už v súčasnosti problémy s kapacitou.