Sezónne stánky mesta Bratislavy

Miesto Bratislava, Hlavné námestie

Rok 2016

aaa