Pasívny dom

09/2018

Náklady na stavbu pasívneho domu nemusia byť vôbec vyššie. POZRI

Spomínam to hneď na úvod preto, lebo pre nezanedbateľné množstvo ľudí je to tá prvá otázka. Hoci táto veličina nehovorí vôbec nič o kvalite.

Základné kritéria na pasívny dom

merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 15kWh/m2a

Charakterizuje tepelnoizolačné vlastnosti budovy a výmenu vzduchu bez ohľadu na účinnosť vykurovacieho systému. Vyjadruje množstvo tepla, ktoré je treba dodať do budovy, aby bola zachovaná požadovaná tepelná pohoda.

Graf vľavo (hore) znázorňuje ako sa menia legislatívne požiadavky na výstavbu v čase.

1.1.2013 - môžu sa stavať iba nízkoenergetické budovy

1.1.2016 - môžu sa stavať iba ultra-nízkoenergetické budovy (trieda A1)

1.1.2021 - môžu sa stavať iba budovy s takmer nulovou potrebou energie (trieda A0)

UPOZORNENIE: Pojem nízkoenergetický dom znie ľuďom ešte stále ako istý nadštandard, pričom v skutočnosti tieto domy už nevyhovujú súčasným nárokom na výstavbu.

Graf v pravo (dole) porovnáva mernú potrebu tepla pre jednotlivé energetické triedy.


B - nízkoenergetický dom

A1 - ultra-nízkoenergetický dom

A0 - budova s takmer nulovou potrebou energie TNB

PD - pasívny dom


Pojem pasívny dom naša legislatíva nepozná. Tento pojem zaviedol PHI - Passivhaus Institut v Nemeckom Darmstadte.


potreba primárnej energie ≤ 120kWh/m2a

Primárnou nazývame energiu vo forme, v akej sa vyskytuje v prírode (napr.: uhlie, ropa, zemný plyn, drevo, vietor, vodná energia, prírodný urán, slnečné žiarenie). Je to množstvo energie z neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu energie na pokrytie energetickej potreby v budove.


Príklad: Ak potrebujeme dodať do objektu napr. 30kWh/m2a energie, tak je potrebné vyrobiť energiu 66kWh/m2a pri využití elektriny. Primárna energia totiž zahŕňa celkovú energiu (výroba, distribúcia, straty), ktorú treba vyrobiť na dodanie požadovaného množstva energie.


hodinová výmena vzduchu n ≤ 0,6

Pri rozdiele tlakov 50Pa (čo je cca rýchlosť vetra 35km/h) nesmie hodinová výmena vzduchu infiltráciou (rôznymi škárami a netesnosťami) presiahnuť 60% vnútorného objemu budovy. Táto hodnota sa meria tzv. Blowerdoor testom (BDT).


Výhody pasívneho domu

  • v zime nízke náklady na vykurovanie
  • v lete nízke náklady na chladenie
  • kvalitné vnútorné prostredie (stály prívod čerstvého vzduchu)

V skratke možno povedať, že pasívny dom je dobre zateplený a vzduchotesný dom s neustálym prívodom čerstvého vzduchu za pomoci rekuperačnej jednotky. Obsluha technológie je jednoduchá. Nevyžaduje ani veľké priestorové nároky - dá sa zmestiť do väčšej skrine.


Videl som už predávať aj typové projekty pasívnych domov. Tu treba povedať jedno. Nedá sa o dome jednoznačne povedať či je pasívny, pokiaľ nevieme kde presne bude osadený. Na celkovú bilanciu domu majú veľký vplyv pasívne solárne zisky. Ak totiž rovnaký dom osadíte napr. na 2 susedné pozemky a na jednom ho otočíte o 90°, alebo mu tam bude viac tieniť okolitá zástavba, zrejme z neho už pasívny dom nebude.

Ešte raz krátke zhrnutie vo videu (anglicky)

Späť