Nové trasovanie / New tracing

Miesto Bratislava - Patrónka

Rok 2008

Autori

Naďa Doletinová

Jozef Karlubík

Rastislav Kňava

Miroslav Novotný

Igor Palčo

Príspevok k bratislavským Mestským zásahom.