kontaktné údaje

A Okružná 21, 900 31 Stupava

T +421(0)902 465 117

M arch.miroslav.novotny[a]gmail.com

fakturačné údaje

M Ing.arch. Miroslav Novotný

A Kalištná 7, 841 07 Bratislava

IČO 44 435 851

DIČ 1080223199

Zapísaný do zoznamu autorizovaných architektov pod registračným číslom 2409 AA

*požadované