Čajovňa

Miesto Bratislava - Ružinov

Rok 2013

Úlohou bolo v tomto prípade premeniť

Úlohou v tomto prípade bolo vytvoriť interiér čajovne, avšak s prihliadnutím na čo najnižšie rozpočtové náklady.

Špeciálna pozornosť bola venovaná stropu, na ktorom boli vedené rôzne rozvody a žiadalo sa ho nejako prekryť. So zámerom dosiahnuť čo najnižšiu sumu, bol navrhnutý podhľad z poprepletaných konárov natretých na bielo.