Architektonická štúdia

Čo obsahuje?

A / Správa

B / Výkresy Situácia /M1:500/

Pôdorysy všetkých podlaží /M1:100/

Charakteristické rezy /M1:100/

Pohľady /M1:100/

Vizualizácie