Akú tepelnú izoláciu zvoliť?

03/2017

Väčšina ľudí nevníma nejako významne rozdiely medzi izoláciami a tak zväčša rozhoduje iba cena. Pre mňa teraz však cena nebude tým parametrom, ktorým sa budem zaoberať.

Takže poďme na to.

Prvým parametrom, ktorý si pri tepelných izoláciách všímame je

𝜆 - súčiniteľ tepelnej vodivosti

Je definovaný ako množstvo tepla. ktoré musí za jednotku času prejsť telesom, aby na jednotkovú dĺžku bol jednotkový teplotný spád. Pritom sa predpokladá, že teplo sa šíri iba jedným smerom.Túto definíciu možno tiež vyjadriť tak, že súčiniteľ tepelnej vodivosti je výkon (tzn. teplo za jednotku času), ktorý prejde každým štvorcovým metrom dosky hrubej 1m, ktorej jedna strana má teplotu o 1 kelvin vyššiu než druhá. Základnou jednotkou je teda W/(m.K) Nám bude teraz pre zjednodušenie stačiť vedieť, že čím je toto číslo menšie, tým lepšiu izoláciu z hľadiska prestupu tepla máme.

Čím menšie, tým lepšie


𝜓 - fázový posun teplotného kmitu

Jedná sa o časový posun maximálnej zaznamenanej teploty vzduchu exteriéru a maximálnej zaznamenanej teploty na vnútornom povrchu počas 24hodinovej periódy.Príklad. Predstavme si bežný letný deň. Ráno je teplota vonkajšieho vzduchu 15°C. V priebehu dňa teplota vzduchu stúpa a svoj vrchol dosiahne niekedy medzi 15 - 16 hodinou. Povedzme že maximálna teplota dňa dosiahne 35°C. Keby sme merali teplotu vnútorného povrchu steny domu, zistili by sme že jeho teplota by v priebehu dňa tiež stúpala, ale svoju maximálnu teplotu by povrch steny dosiahol napríklad o 21hod. Fázový posun by tak bol 5hod.(resp.6).Aby sme zabránili letnému prehrievaniu domu, je ideálne dosiahnuť čo najväčší fázový posun. Teplo tak nestihne preniknúť do vnútra, lebo skôr ako prenikne, nastane noc a tok tepla sa preklopí a začne unikať z konštrukcie von. Inými slovami, stena v noci vychladne. Podiel teplotnej amplitúdy vonkajšieho vzduchu Ae a teplotnej amplitúdy na vnútornom povrchu konštrukcie Asi, za predpokladu periodického priebehu teploty vonkajšieho vzduchu (resp. výslednej teploty vonkajšieho prostredia) a priebehu teploty na vnútornom povrchu konštrukcie s periódou 24 h;

Čím väčšie, tým lepšie

Späť